بورس۲۴
1401/03/09
15:38
«غناب» از عملکرد خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت صنعتی ناب در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۲۱۸۱ ریال سود محقق کرد . سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به ۴ میلیارد تومان رسید و سود ناخالص نیز ۴ میلیارد تومان گزارش شده است.

«غناب» از عملکرد خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت صنعتی ناب در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۲۱۸۱ ریال سود محقق کرد . سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به ۴ میلیارد تومان رسید و سود ناخالص نیز ۴ میلیارد تومان گزارش شده است.غناب
انتهای خبر

0
0