فرارسانه
1401/02/21
13:57
#اطلاعیه| تمدید دوره بازارگردانی به روش مبتنی بر حراج در نمادهای معاملاتی «ولبهمن1» و «خدیزل1» 🔹نمادها: #ولبهمن1 و #خدیزل1 #بازار_گردانی #ولبهم...

#اطلاعیه| تمدید دوره بازارگردانی به روش مبتنی بر حراج در نمادهای معاملاتی «ولبهمن۱» و «خدیزل۱»🔹 نمادها: #ولبهمن۱ و #خدیزل۱
#بازار_گردانی


#ولبهمن۱


#خدیزل۱


#فرابورسhttps://www.ifb.ir/GetFiles/GetAnnouncmentFile.aspx?file=۹۴۵۶🆔@FaraRasaneانتهای خبر

0
0