سهام بنیادی
1399/08/25
08:24
#خفولا #اندیکاتوری ۹۹/۸/۲۵ 🔰 احتمال یک بار اصلاح مجدد تا کف آبی رنگ 🏴‍☠ حد ضرر باند مدتی از دست رفتن حمایت خط روند آبی 👈🏻 لینک چارت 📉 📈

#خفولا #اندیکاتوری ۹۹/۸/۲۵🔰 احتمال یک بار اصلاح مجدد تا کف آبی رنگ🏴☠ حد ضرر باند مدتی از دست رفتن حمایت خط روند آبی👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0