کارگزاری آبان
1401/03/29
08:45
📊#کروی اطلاعیه 1401/03/28 *توسعه معادن روی ایران* 12ماهه منتهی به 1400/12/29(حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۱۳۲ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود 55 درص...

📊#کروی


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*توسعه معادن روی ایران*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۱۳۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۵۵ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0