بورس پلنر
1400/12/28
08:08
#وهامون درون ساختار منقبض (اصلاح ترکیبی طولانی مدت) قرار دارد که در صورت گُریز قیمت از مقاومت ضلع فوقانی الگوی ترسیمی در محدوده؛ 2172 ریال میتواند ...

#وهامون


درون ساختار منقبض (اصلاح ترکیبی طولانی مدت) قرار دارد که در صورت گریز قیمت از مقاومت ضلع فوقانی الگوی ترسیمی در محدوده؛ ۲۱۷۲ ریال میتواند همراه با (پولبک احتمالی) به سمت نخستین اهداف پیش رو در ۲۳۹۷ - ۲۵۱۶ ریال سپس ۲۹۳۸ ریال گام بردارد.


۱۴۰۰/۱۲/۲۸@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0