سلامت بورس
1399/08/26
07:27
✅وتجارت اعلام کرده که 7000 میلیارد تومان را زنده کرده! می شود هر سهم 31 تومان در فصل سرمایه گذاری ها... امیدواریم سهم زود تر باز شود!

✅وتجارتاعلام کرده که ۷۰۰۰ میلیارد تومان را زنده کرده!


می شود هر سهم ۳۱ تومان در فصل سرمایه گذاری ها...


امیدواریم سهم زود تر باز شود!انتهای خبر

0
0