بورس نامه
1400/07/22
12:23
Referendum proposal in Switzerland to legalize Bitcoin With a tweet, the Swiss non-profit company specializing in blockchain and cryptocurrency 2B...

Referendum proposal in Switzerland to legalize BitcoinWith a tweet, the Swiss non-profit company specializing in blockchain and cryptocurrency ۲B۴CH, launched a proposal to hold a referendum.سوئیس برای قانونی کردن بیتکوین رفراندوم برگزار خواهد کرد ✅موسسه غیر انتفاعی ۲B۴CH که در حوزه بلاکچین فعال است، طرح این رفراندوم را به دولت داده استانتهای خبر

0
0