بورس۲۴
1403/04/20
19:36
"شکام" از معاملات خود رو نمایی کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز از معامله با شرکت شرکت آرمان پیروز ایرانیان به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز از معامله با شرکت شرکت آرمان پیروز ایرانیان به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال خبر داد که با توجه به صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳.۰۴.۱۹ شرکت مجاز خواهد بود تسهیلات دریافتی توسط شرکت آرمان پیروز ایرانیان را حداکثر تا سقف ۱،۰۰۰ میلیارد ریال ضمانت نماید .

ش
انتهای خبر

0
0