کدال۳۶۰
1400/03/02
13:29
#افرا گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/12/30 شرکت افرانت با فایل های پیوست منتشر شد 1400-...

#افرا


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت افرانت با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۳:۲۹:۴۶ (۷۴۸۱۸۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0