کدال۳۶۰
1400/03/02
15:16
#بهپاک #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افتتاح: خط 7 پروتئین، انبار ذخیره کنجاله ،پست برق- گروه ب) منتهی به سال مالی 1400/09/30 شر...

#بهپاک


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افتتاح: خط ۷ پروتئین، انبار ذخیره کنجاله ،پست برق- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت صنعتی بهپاکشرح رویداد:


شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)در راستای اجرای مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان ، به اطلاع می رساند این شرکت در سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳، سه طرح ذیل را به طور رسمی افتتاح و بهره برداری می نماید .۱-خط ۷ تولید پروتئین سویا با ظرفیت روزانه ۱۵ تن ( در مجموع ظرفیت تولید پروتئین شرکت روزانه از ۱۵۵ تن به ۱۷۰ تن افزایش خواهد یافت ) .


۲-سوله انبار ذخیره سازی کنجاله با ظرفیت ۴۰۰۰ تن .


۳- پست برق ۲۰ کیلوولت با ظرفیت ۱ مگاوات به همراه کانال۳۵۰ متری زیرزمینی .


بدیهی است اثرات و تبعات مالی بهره برداری از طرح های مذکور در اطلاعیه های بعدی براساس


دستورالعمل افشاء اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان ، افشاء می گردد .
۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۵:۱۶:۴۸ (۷۴۹۶۶۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0