کدال۳۶۰
1400/03/04
12:40
#ونیرو #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪ شرکت سرمایه گذاری نیرو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 از محل واگذاری سهام درآ...

#ونیرو


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪ شرکت سرمایه گذاری نیرو طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ ونیرو با سرمایه ثبت شده ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.▪️ شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۳,۷۹۷,۷۹۷ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با افت ۹٪ به مبلغ ۳,۴۵۹,۳۱۸ میلیون ریال رسیده است.
۱۴۰۰-۰۳-۰۴ ۱۲:۴۰:۰۱ (۷۴۹۸۷۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0