بورس۲۴
1403/01/19
16:30
افزایش نرخ های فروش در «کحافظ»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کاشی و سرامیک حافظ اعلام داشت باتوجه به روند افزایش قیمت عوامل تولید ناشی از تورم و افزایش قیمت ارز و تاثیر آن بر بهای تمام شده محصولات تولیدی و به منظور حفظ روند سودآوری شرکت، افزایش متوسط در نرخ فروش محصولات داخلی به میزان ۲۰٪ ازتاریخ ۱۴۰۳.۰۲.۰۱ مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کاشی و سرامیک حافظ اعلام داشت باتوجه به روند افزایش قیمت عوامل تولید ناشی از تورم و افزایش قیمت ارز و تاثیر آن بر بهای تمام شده محصولات تولیدی و به منظور حفظ روند سودآوری شرکت، افزایش متوسط در نرخ فروش محصولات داخلی به میزان ۲۰٪ ازتاریخ ۱۴۰۳.۰۲.۰۱ مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفته است.


بل
انتهای خبر

0
0