کدال۳۶۰
1400/03/02
08:09
#قلرست #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪️ شرکت قند لرستان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 معادل 6,651 میلیون ریال از مح...

#قلرست


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪️ شرکت قند لرستان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ معادل ۶,۶۵۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۶۹٪ کاهش داشته است.▪️«قلرست» با سرمایه ثبت شده ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ مبلغ ۱,۳۹۷,۴۵۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۰۸:۰۹:۵۷ (۷۴۹۲۳۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0