اقتصاد ایران
1399/10/08
13:59
#گروه_خودرویی گروه خودرویی دارای P/E ( پی به ای ) ۱۲۳ هستش بهترین سهام گروه خودرویی سهم #خگستر هستش که P/E ( پی به ای ) بسیار خوب ۱۰ هستش . سه...

#گروه_خودروییگروه خودرویی دارای P/E ( پی به ای ) ۱۲۳ هستشبهترین سهام گروه خودرویی سهم #خگستر هستش که P/E ( پی به ای ) بسیار خوب ۱۰ هستش .سهامداران این سهم از گروه خودرویی میتونن با نگهداری میانمدت سود خوبی به دست بیارن✅
🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷

انتهای خبر

0
0