بانی فام
1401/07/01
14:51
امروز باید متحد تر بود امروز باید بیشتر به "ما" نزدیک شد برای ما شدن💚 ‏برای ما بودن 🤍 ‏برای ایرانمون❤️

امروز باید متحد تر بود


امروز باید بیشتر به "ما" نزدیک شد
برای ما شدن💚


برای ما بودن 🤍


برای ایرانمون❤️انتهای خبر

0
0