کدال۳۶۰
1400/03/03
11:50
#وبشهر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪ شرکت توسعه صنایع بهشهر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 از محل واگذاری سهام درآ...

#وبشهر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪ شرکت توسعه صنایع بهشهر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وبشهر با سرمایه ثبت شده ۸,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.▪️ شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۰ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با عدم تغییر ۰٪ به مبلغ ۰ میلیون ریال رسیده است.
۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۱:۵۰:۱۶ (۷۴۸۷۹۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0