کدال۳۶۰
1400/03/03
14:20
#سغرب #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪️ شرکت صنایع سیمان غرب طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 معادل 320,953 میلیون ریال...

#سغرب


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪️ شرکت صنایع سیمان غرب طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ معادل ۳۲۰,۹۵۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳۲٪ افزایش داشته است.▪️«سغرب» با سرمایه ثبت شده ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۹۹,۷۶۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۴:۲۰:۵۴ (۷۴۴۴۵۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0