بورس۲۴
1401/04/05
16:56
«کروی» از انعقاد یک توافقنامه خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت توسعه معادن روی ایران از انعقاد تفاهم نامه فروش ماهیانه ۴۱۶۶ تن محصول شمش روی صادراتی شرکت های زیر مجموعه از طریق شرکت بازرگانی مواد معدنی میناب خبر داد.

«کروی» از انعقاد یک توافقنامه خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت توسعه معادن روی ایران از انعقاد تفاهم نامه فروش ماهیانه ۴۱۶۶ تن محصول شمش روی صادراتی شرکت های زیر مجموعه از طریق شرکت بازرگانی مواد معدنی میناب خبر داد.

کروی
انتهای خبر

0
0