پیامهای ناظر بازار
1399/11/05
10:32
توقف نماد (ثنظام۱) - اطلاعات با اهمیت گروه الف

کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ثنظام۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت س. ساختمانی نظام مهندسی ایران متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0