بورس۲۴
1403/04/20
11:27
«وملل» از عملکرد فصل اول گزارش داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، موسسه اعتباری ملل در ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۳ حدود ۲۶۱۱ میلیارد تومان از محل تسهیلات اعطایی درآمد داشت.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، موسسه اعتباری ملل در ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۳ حدود ۲۶۱۱ میلیارد تومان از محل تسهیلات اعطایی درآمد داشت که نسبت به دوره مشابه قبل ۲۱٪ رشد نشان می دهد. همچنین وملل درآمدی معادل ۸۹ میلیارد تومان از محل سرمایه گذاری ها و ۱۴۸ میلیارد تومان از محل خالص سایر درآمد ها شناسایی نمود.


و
انتهای خبر

0
0