سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/08/28
09:09
وقفه معاملاتي نمادهای #خگستر و #وخارزم به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت #نبض _بازار

وقفه معاملاتی نمادهای #خگستر و #وخارزم به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت


#نبض _بازارانتهای خبر

0
0