کدال۳۶۰
1401/02/27
17:58
#فروژ معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنايع فرو آلياژ ايران - نماد: فروژ 1401-02-27...

#فروژ


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران - نماد: فروژ۱۴۰۱-۰۲-۲۷ ۱۷:۵۹:۴۴ (۸۸۲۹۰۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0