بورس۲۴
1402/12/07
12:45
از "فماک" چه خبر؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ماداکتو استیل کرد در مدت ۱۱ ماهه منتهی به بهمن سال مالی ۱۴۰۲ حدود ۲۵۸ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ماداکتو استیل کرد در مدت ۱۱ ماهه منتهی به بهمن سال مالی ۱۴۰۲ حدود ۲۵۸ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.


فماک در بهمن ماه ۲۹ میلیارد تومان فروش داشت. گفتنی است فروش این شرکت در ۱۱ ماهه نسبت به سال گذشته ۱۳۴ درصد رشد داشت.

فماک
انتهای خبر

0
0