اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1401/01/27
09:41
🔰در گروه پتروشیمی صف خرید «پترول» جالب توجه است. در همین نیم ساعت ابتدایی حدود 85 میلیون برگه سهم داد و ستد شده! نموداری سهم حوالی 260 تومان مقاومت...

🔰در گروه پتروشیمی صف خرید «پترول» جالب توجه است. در همین نیم ساعت ابتدایی حدود ۸۵ میلیون برگه سهم داد و ستد شده! نموداری سهم حوالی ۲۶۰ تومان مقاومت دارد.#نبض_بازار⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع

انتهای خبر

0
0