کانال کدال
1400/03/02
18:58
📊 نماد: افرا 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده) 🏭 شرکت: افرانت ✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با...

📊 نماد : افرا📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)🏭 شرکت : افرانت✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمدهای عملیاتی : 🔼(+۱۱٪)


از مبلغ ۱,۳۲۲,۹۷۹ میلیون ریال به مبلغ ۱,۴۷۰,۵۶۴ میلیون ریال رسیده است .🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۶۹٪)


از مبلغ ۳۸۳,۳۳۲ میلیون ریال به مبلغ ۶۴۹,۲۳۸ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+۶۹٪)


تحقق سود ۱,۰۳۹ ریالی به ازاء هر سهم در ۱۲ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(۴۱+٪)


علت افزایش: دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها و دارایی‌های ثابت مشهود💠 جمع بدهی ها: 🔼(۱۰۰+٪)


علت افزایش: مالیات پرداختنی و پیش‌دریافت‌ها💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۲۴٪)


علت افزایش: سود انباشته🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۱۲ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۵۴٪)


علت افزایش: دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #افرا #صورت_مالی_۱۲ماهه #حسابرسی_شده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۱۷:۲۵:۰۱ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0