کدال۳۶۰
1400/03/04
08:19
#کروی #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪ شرکت توسعه معادن روی ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 از محل واگذاری سهام ...

#کروی


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪ شرکت توسعه معادن روی ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ کروی با سرمایه ثبت شده ۲,۴۱۳,۹۵۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.▪️ شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۲,۱۱۶,۶۱۴ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱۰۰٪ به مبلغ ۷۲,۲۴۳,۴۹۷ میلیون ریال رسیده است.
۱۴۰۰-۰۳-۰۴ ۰۸:۱۹:۵۳ (۷۵۰۳۷۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0