کانال افزایش سرمایه
1401/03/22
15:06
👆👈#پارتا #افزایش_سرمایه 🔶 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) 🔸 سرمایه فعلی : 2,202,000 میلیون ریال 🔺 میزان...

👆👈#پارتا #افزایش_سرمایه🔶 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه)🔸 سرمایه فعلی : ۲,۲۰۲,۰۰۰ میلیون ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۲,۵۰۸,۶۴۷ میلیون ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۱۱۴٪🔰 تاریخ مجمع : ۱۴۰۱/۰۳/۱۷🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۲,۵۰۸,۶۴۷ میلیون ریال
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۴:۰۸:۰۲مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0