کدال۳۶۰
1400/12/26
19:49
#بایکا توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 855053در تاریخ 1400/11/30 به استحضار می رسان...

#بایکا


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۸۵۵۰۵۳در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ به استحضار می رساند توضیحات درخصوص صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰به شرح نامه پیوست تقدیم می گردد .
۱۴۰۰-۱۲-۲۶ ۱۹:۴۹:۴۵ (۸۶۴۱۷۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0