ایبنا
1401/04/01
16:12
📌رونمایی از پروژه سندباکس بانک مرکزی/ توسعه کسب و کارهای نوآور تسهیل می‌شود مهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی: 🔹اجرای پروژه سندباکس...

📌 رونمایی از پروژه سندباکس بانک مرکزی/ توسعه کسب و کارهای نوآور تسهیل می‌شودمهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:🔹اجرای پروژه سندباکس تسهیلگر توسعه اقتصاد دیجیتال و حرکت از کسب و کارهای سنتی به سمت کسب و کارهای پویا و نوآور است.🔹از طریقی این رویکرد به افزایش اشتغال کمک می‌کند و از طرفی برای هر یک از کسب و کارها ما با ریسک‌هایی مواجه هستیم.🔹ما در فرآیند سندباکس به سمتی می‌رویم که مجوزهایی را در حد محدود به یک سری از کسب و کارها می‌دهیم تا فعالیت خود را شروع کنند و بعدا بررسی می‌کنیم که این کسب‌وکار چگونه توسعه یابند و ادامه دهند.www.ibena.ir/news/۱۳۳۸۴۴/انتهای خبر

0
0