بورس۲۴
1403/04/20
17:11
«کاما» از خلاصه تصمیمات مجمع گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت باما اهم تصمیمات اخذ شده در مجمع خود را منتشر نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت باما اهم تصمیمات اخذ شده در مجمع خود را منتشر نمود. کاما به ازای هر سهم ۱۹۲ ریال سود ساخت و ۱۹ ریال سود تقسیم کرد.


ک
انتهای خبر

0
0