مهندسی مالی
1400/08/09
21:43
قوانین مقررات و آیین نامه و دستورالعمل هایی از سال ۸۴ تا ۸۸ فراوانی تعیین و مصوب شده فقط برای قشر ضعیف و مردم عادی ولی در همون قوانین و مقررات ذکر...

قوانین مقررات و آیین نامه و دستورالعمل هایی از سال ۸۴ تا ۸۸ فراوانی تعیین و مصوب شده فقط برای قشر ضعیف و مردم عادیولی در همون قوانین و مقررات ذکر نشده هر گونه سواستفاده از اعتماد طرفین معامله و هر گونه معامله ای که عمدا باعث ضرر و ضرار مردم بسه خلاف هستیبار دیگه اون قوانین رو مقررات زدایی کنید تا بازار ایران هم شفاف و کارا بشه،از باگ ها و پستوهای همون قوانین که سال ها میگذره فقط منفعت یک عده خاص بوده و همیشه مردم عادی زیان کردندمقررات زدایی لازم هست و مقررات و آیین نامه ها فقط برای قشر پایین دست نباشه.

انتهای خبر

0
0