بورس۲۴
1400/10/22
21:06
ذوب آهن شنبه با سبد تیرآهن مخلوط به تالار صنعتی می آید...

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،جزئیات عرضه های فلزی تالار صنعتی بورس کالا شنبه مورخ ۲۵دی ۱۴۰۰منتشر شد. ذوب آهن اصفهان دست پر به بورس کالا می آید.این شرکت هزار و ۴۹۵ تن سبد تیر آهن مخلوط را با قیمت هر تن ۱۴.۵میلیون تومان با تاریخ سررسید ۳۰بهمن ۱۴۰۰ در تالار صنعتی بورس کالا عرضه خواهد کرد.همچنین در کنار آن قصد دارد سبد تیرآهن به مقدار ۵۰۶ تن با قیمت ۱۴میلیون تومان و سبد ناودانی به مقدار هزار تن به قیمت هر تن ۱۶.۶میلیون تومان عرضه کند. تولیدی فولاد سپید فراب کویر هم ۵۵۰ تن سبد میلگرد ساده صنعتی با قیمت ۱۳میلیون تومان با تاریخ سررسید ۲۳بهمن ماه ۱۴۰۰ در بازار رسمی کالا مورخ ۲۵ دی ۱۴۰۰ عرضه خواهد کرد. مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد ۳ هزار تن شمش بلوم با قیمت ۱۴.۶میلیون تومان قصد دارد در تالار صنعتی بورس کالا عرضه کند. فولاد مبارکه اصفهان هم در همان روز ۲۵هزار تن ورق سرد خودرو ،۲هزار تن ورق سرد لوازم خانگی ،هزار تن ورق گالوانیزه لوازم خانگی و ۱۰ هزار تن ورق گرم خودرو عرضه خواهد کرد.

ذوب آهن شنبه با سبد تیرآهن مخلوط به تالار صنعتی می آید...

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،جزئیات عرضه های فلزی تالار صنعتی بورس کالا شنبه مورخ ۲۵دی ۱۴۰۰منتشر شد.


ذوب آهن اصفهان دست پر به بورس کالا می آید.این شرکت هزار و ۴۹۵ تن سبد تیر آهن مخلوط را با قیمت هر تن ۱۴.۵میلیون تومان با تاریخ سررسید ۳۰بهمن ۱۴۰۰ در تالار صنعتی بورس کالا عرضه خواهد کرد.همچنین در کنار آن قصد دارد سبد تیرآهن به مقدار ۵۰۶ تن با قیمت ۱۴میلیون تومان و سبد ناودانی به مقدار هزار تن به قیمت هر تن ۱۶.۶میلیون تومان عرضه کند.


تولیدی فولاد سپید فراب کویر هم ۵۵۰ تن سبد میلگرد ساده صنعتی با قیمت ۱۳میلیون تومان با تاریخ سررسید ۲۳بهمن ماه ۱۴۰۰ در بازار رسمی کالا مورخ ۲۵ دی ۱۴۰۰ عرضه خواهد کرد.


مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد ۳ هزار تن شمش بلوم با قیمت ۱۴.۶میلیون تومان قصد دارد در تالار صنعتی بورس کالا عرضه کند.


فولاد مبارکه اصفهان هم در همان روز ۲۵هزار تن ورق سرد خودرو ،۲هزار تن ورق سرد لوازم خانگی ،هزار تن ورق گالوانیزه لوازم خانگی و ۱۰ هزار تن ورق گرم خودرو عرضه خواهد کرد.


1234567
انتهای خبر

0
0