پارسیس تحلیل
1400/03/03
12:24
#وبملت سوخت شدن بیش از 20 هزار میلیارد تومان از ثروت سهامداران ارزش بازار بانک ملت 3.5 میلیارد دلار خالص دارایی ارزی 6.5 میلیارد دلار " ما بازا...

#وبملتسوخت شدن بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از ثروت سهامدارانارزش بازار بانک ملت ۳.۵ میلیارد دلارخالص دارایی ارزی ۶.۵ میلیارد دلار" ما بازار سرمایه را به اوج رساندیم"انتهای خبر

0
0