کارگزاری آبان
1401/02/11
12:03
📊#وثنو اطلاعیه 1401/02/11 *سرمایه گذاری ساختمان نوین* توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

📊#وثنو


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۱۱


*سرمایه گذاری ساختمان نوین*


توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
انتهای خبر

0
0