همفکران
1401/02/31
16:09
#مجمع #خدیزل 📌 ادامۀ گزارش همفکران از مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بهمن دیزل ... ✅ فاز اول مونتاژ وانت کارا در حال فعالیت است و در نظر داریم ظرفیت...

#مجمع


#خدیزل📌 ادامه گزارش همفکران از مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بهمن دیزل ...✅ فاز اول مونتاژ وانت کارا در حال فعالیت است و در نظر داریم ظرفیت آن را تا ۱۵ هزار دستگاه در سال توسعه دهیم. از مونتاژ این محصول به سمت مجموعه سازی خواهیم رفت.✅ با توجه به جایگاه برتر شرکت در صنعت، نیاز به ایجاد یک مجتمع تعمیرگاهی مرکزی داشتیم که به این منظور ملک کمپارس در جاده مخصوص خریداری شده که موقعیت و مساحت مناسبی دارد.✅ جابجایی خطوط تولید، تجهیز سایت جنوبی جهت افزایش ظرفیت و احداث خط تولید شاسی، پروژه های توسعه ای هستند که افزایش ظرفیت و بهره وری تولید را دنبال می کنند.


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0