کدال۳۶۰
1401/03/10
16:20
#قنقش توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 858527در تاریخ 1400/12/14 به استحضار می رساند...

#قنقش


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۸۵۸۵۲۷در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ به استحضار می رساند توضیحات در خصوص صورتهای مالی حسابرسی شده دوره منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰
۱۴۰۱-۰۳-۱۰ ۱۶:۲۰:۰۹ (۸۹۱۸۷۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0