بورس۲۴
1401/02/05
10:40
«فاذر» ماه نخست را چگونه پشت سر گذاشت؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت صنایع آذر آب در ماه نخست سال ۱۴۰۱ موفق به شناسایی درآمد ۱۰ میلیارد تومانی شد.

«فاذر» ماه نخست را چگونه پشت سر گذاشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع آذر آب در ماه نخست سال ۱۴۰۱ موفق به شناسایی درآمد ۱۰ میلیارد تومانی شد. بخش عمده این درآمد مربوط به پروژه های نیروگاهی می باشد.


فاذر فروردین 1401پ
انتهای خبر

0
0