بورس۲۴
1403/01/19
16:29
از سرگیری تولید در «کحافظ»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کاشی و سرامیک حافظ بیان داشت طبق برنامه ریزی انجام شده جهت تعمیرات دوره ای (نوروزی ) تولید درخطوط تولیدی از تاریخ ۱۴۰۳.۰۱.۰۱ متوقف و تاریخ شروع به کار مجدد خطوط تولیدی از تاریخ ۱۴۰۳.۰۱.۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۳.۰۱.۱۴ بوده است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کاشی و سرامیک حافظ بیان داشت طبق برنامه ریزی انجام شده جهت تعمیرات دوره ای (نوروزی ) تولید درخطوط تولیدی از تاریخ ۱۴۰۳.۰۱.۰۱ متوقف و تاریخ شروع به کار مجدد خطوط تولیدی به ترتیب کاشی دیوار (فاز۵تولیدی) از تاریخ ۱۴۰۳.۰۱.۰۴، کاشی کف (فاز ۴و۶ تولیدی) از تاریخ ۱۴۰۳.۰۱.۰۴ و کاشی پرسلان (فاز۷تولیدی) از تاریخ ۱۴۰۳.۰۱.۰۸ و (فاز ۸و۹ تولیدی) از تاریخ ۱۴۰۳.۰۱.۱۴ بوده است. شرکت افزود که پیش بینی می گرددکاهش تولید ناشی از توقفات تعمیرات تا پایان سال مالی جبران گردد.


ک
انتهای خبر

0
0