بورس پلنر
1400/03/02
09:00
📌عملکرد ۱۲ ماهه #شاراک پتروشیمی اراک در سال مالی 99 با درآمد عملیاتی 11.149 میلیارد تومان که افزایش 64 درصدی در مقایسه با سال 98 داشته و بهای تمام...

📌عملکرد ۱۲ ماهه # شاراکپتروشیمی اراک در سال مالی ۹۹ با درآمد عملیاتی ۱۱.۱۴۹ میلیارد تومان که افزایش ۶۴ درصدی در مقایسه با سال ۹۸ داشته و بهای تمام شده ۷۵۳۱ میلیارد تومان گویای رشد ۲۸ درصدی است به سود ناخالص ۳۶۱۹ میلیارد تومان رسیده و جهش ۲۹۳ درصدی را ثبت کرده است.شاراک از صادرات ۳۶۰,۷۰۷ تن محصول در سال ۹۹ به درآمد ۳۷۷۳.۶ میلیارد تومانی رسیده و رشد ۵۷ درصدی در قیاس با سال ۹۸ داشته است.سود عملیاتی با افزایش چشمگیر بیش از ۳۰۰ درصدی به ۳۵۴۰ میلیارد تومان رسیده و سود خالص افزایش ۲۰۸ درصدی با رسیدن به رقم ۳۴۲۴ میلیارد تومان را ثبت کرده است. بدین ترتیب سود محقق شده برای هر سهم شاراک برابر ۴۲۴.۶ تومان بوده است.حاشیه سود ناخالص شاراک در انتهای سال ۹۹ برابر ۳۲ درصد(۱۸ درصد بیشتر از سال ۹۸) و حاشیه سود خالص برابر ۳۰ درصد ( ۱۴ درصد بیشتر از سال ۹۸) بوده است.@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0