سهام بنیادی
1399/08/25
19:18
#ثنوسا #اندیکاتوری ۹۹/۸/۲۵ 📉 هنوز به محدوده کم ریسک ورود نرسیده 👈🏻 لینک چارت 📉 📈

#ثنوسا #اندیکاتوری ۹۹/۸/۲۵📉 هنوز به محدوده کم ریسک ورود نرسیده👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0