حامیان بورس ایران
1399/10/07
14:54
✅ #خگستر محدوده ۳۹۰-۴۰۰ تومان برای این سهم بسیار جذاب و کم ریسک است زیرا حمایت خط روند صعودی یکساله و حمایت کف شانه سمت راست الگوی سر و شانه کف را...

✅ #خگسترمحدوده ۳۹۰-۴۰۰ تومان برای این سهم بسیار جذاب و کم ریسک است زیرا حمایت خط روند صعودی یکساله و حمایت کف شانه سمت راست الگوی سر و شانه کف را دارد.انتهای خبر

0
0