آواتحلیل
1400/03/02
13:28
#بررسی_گزارش_کدال #غمینو ✅ غمینو در اردیبهشت ماه حدود ۲۸ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود ۱۶ درصد رشد و نسبت به میانگین ۹...

#بررسی_گزارش_کدال #غمینو✅ غمینو در اردیبهشت ماه حدود ۲۸ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود ۱۶ درصد رشد و نسبت به میانگین ۹۹ حدود ۵۱ درصد رشد کرده است.✅ مقدار فروش بیسکوییت به عنوان محصول اصلی شرکت حدود ۱۱۵ تن در اردیبهشت ماه گزارش شده است که این عدد برای اردیبهشت سال قبل برابر با ۱۶۸ تن بوده است.✅ نرخ فروش بیسکوییت نسبت به ماه گذشته حدود ۱۳ درصد رشد کرده است.📉 قیمت سهم حدود ۹۹۰ تومان است و بازدهی یک ماهه آن ۱۴ - درصد است.انتهای خبر

0
0