بتاسهم
1400/03/02
13:12
گزارش بازارامروزیکشنبه 2خرداد 1400 بازار عصبانی ... چه خردادی شده ! حادثه که چه عرض کنیم تبدیل به تراژدی برای بازار شده و بی تعارف در بدترین و ...

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲خرداد ۱۴۰۰بازار عصبانی ...چه خردادی شده ! حادثه که چه عرض کنیم تبدیل به تراژدی برای بازار شده و بی تعارف در بدترین و شکننده ترین و اعصاب خرد کننده ترین روزهای تاریخ بازار شاید باشیم و ... بازار روزهای تلخ کم نداشته ولی این که این طور همه چیز همه جوره با هم ...


خیلی ها ادم یک سال و دوسال این بازار نیستند گاهی اوقات میگویند منفی بازار طبیعی است و این منفی مثبت را هم در پیش دارد ولی برخی اوقات ناکارامدی و تصمیمات عجیب این شرایط را رقم میزند و تحمل و پذیرش این اتفاقات در کنار منفی بازار سخت تر می شود .در بسیاری از اوقات در مقابل این طرز فکر برخی که یک سری اقدامات دستکاری و به عمد و برای اهداف سیاسی و ... انجام می شود کمی موضع مخالف داشتیم چرا که معتقد به تفکرات دایی جان ناپلئونی نیستیم ولی گاهی اوقات انقدر تعداد اتفاقات متعدد و اشتباهات بارز و اشکار می شود که شک میکنیم شاید واقعا عمدی در زمین زدن بازار در کار است ! از جریان خودرو و پالایش بگیر تا همین بازگشایی وبملت ...خیلی نمیخواهیم حرف بزنیم چرا که واقعا همه به نقطه جوش و عصبانیت رسیده اند ! بازار برای فرار ازاین شرایط به یک شوک قوی نیاز دارد این که هر روز چند سهم حمایت می شوند و دوباره پهن شده ناشی از بی اعتمادی است و دریایی از پول هم این را نجات نمیدهد باید در یک برنامه کامل و جامع که همه زیر و بم ان دیده شده باشد حرکت کرد . این طور هر روز بی برنامه و یومیه تصمیم گرفتن نتیجه اش می شود این که می بینیم . در همین چند روز نتیجه چند اشتباه اساسی را ببینید چه نتایجی به بار اورده .هم پول رفته ، هم اعتماد ،هم امید ...عزیزان واقعا کمی به فکر باشید ... انصافا وقتی ما که کمی بیشتر در این بازار حضور داشته و استخوان هایمان بیشتر شکسته شده در چنین مواقعی این طور فشار را تحمل میکنیم به عزیزانی که تازه چند سال و چند ماه امده اند و این شلنگ تخته بازی ها را تازه می بینند رحم کنید که حسابی عصبانی هستند !واقعا نمیدانیم چه باید بنویسیم که حال و روز این روزها را نشان دهد ...

انتهای خبر

0
0