نوآوران امین
1400/03/04
00:46
آلومراد (#فمراد) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ✅افزایش ۷۷.۸۸ درصدی فروش...

آلومراد (#فمراد)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹✅افزایش ۷۷.۸۸ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


⭕️کاهش (۹۱.۲۹) درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۰ در مقایسه با اردیبهشت ۱۳۹۹


⭕️کاهش (۸۸.۸۱) درصدی فروش ۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0