کدال۳۶۰
1400/03/03
11:50
#غگلپا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪️ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 معادل 670,28...

#غگلپا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪️ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ معادل ۶۷۰,۲۸۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۰۱٪ افزایش داشته است.▪️«غگلپا» با سرمایه ثبت شده ۱۶۹,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۲۲۹,۸۶۵ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۱:۵۰:۰۴ (۷۵۰۰۵۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0