کدال۳۶۰
1402/08/09
17:39
#فماک اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت ماداکتو استیل کرد ▪️ شرکت ماداکتو ا...

#فماک


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت ماداکتو استیل کرد

▪️ شرکت ماداکتو استیل کرد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۴۴۱ ریال زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۴۰۹ ریال زیان شناسایی کرده بود.▪️ «فماک» با سرمایه ثبت شده ۴۰۵,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۷۸,۷۵۰ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۴۰۲-۰۸-۰۹ ۱۴:۰۹:۵۵ (۱۱۰۰۲۹۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0