بورس۲۴
1402/08/28
17:26
«پلاست» نتیجه مناقصه را اعلام کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران بیان داشت پیرو برگزاری مناقصه عمومی خرید ماشین آلات تزریقی پلاستیک و بادی پیشنهاد فنی و قیمتی ارائه شده توسط شرکت رسام فولاد آسیا در مناقصه مذکور توسط تیم فنی و کارشناسی شرکت ارزیابی گردید

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران بیان داشت پیرو برگزاری مناقصه عمومی خرید ماشین آلات تزریقی پلاستیک و بادی پیشنهاد فنی و قیمتی ارائه شده توسط شرکت رسام فولاد آسیا در مناقصه مذکور توسط تیم فنی و کارشناسی شرکت ارزیابی و مقرر گردید با رعایت صرفه و صلاح شرکت نسبت به تنظیم قرارداد با شرکت مذبور اقدام که پس از موافقت و امضا طرفین به اطلاع خواهد رسید


بل
انتهای خبر

0
0