کدال۳۶۰
1400/03/02
10:34
#وفتخار صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام ▪️ شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام در دوره 12 ما...

#وفتخار


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام
▪️ شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به ازای هر سهم ۵,۶۸۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۷٪ افزایش داشته است.▪️ «وفتخار» با سرمایه ثبت شده ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۶۸۲,۰۸۸ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۰:۳۴:۵۹ (۷۴۱۹۱۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0