همفکران
1400/03/03
12:18
#نبض_بازار 📈 #وبملت با افت بیش از 20 درصدی و در قیمت 387 تومان مچ شد.

#نبض_بازار


📈 #وبملت با افت بیش از ۲۰ درصدی و در قیمت ۳۸۷ تومان مچ شد.انتهای خبر

0
0