نوآوران امین
1400/03/04
14:26
دشت مرغاب (#غدشت) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ✅افزایش ۱۲۱.۴۵ درصدی فر...

دشت مرغاب (#غدشت)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱✅افزایش ۱۲۱.۴۵ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


⭕️کاهش (۷.۸۵) درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۰ در مقایسه با اردیبهشت ۱۳۹۹


✅رشد ۴۹.۸۹ درصدی فروش ۱۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0